Svenskt arbete för sunda hundar!

Det finns idag hundraser vars utseende är på gränsen till eller över gränsen till vad man kan tolka som osunt.
Det finns även individer där den rastypiska anatomin inte längre gör det möjligt för hunden att leva ett bra och normalt liv.
Det finns dem som säger att Svenska Kennelklubben länge har varit och är en klubb för folk med ett enda gemensamt intresse- Hund!
… Och visst stämmer det, men vad gör egentligen kennelklubben för att främja sund avel på de raser vars exteriör drivs till det extrema?
Det är ett stort projekt med många inblandade som startade för några år sen och inriktar sig främst på utställningsverksamheten och domarkåren.
Projektet heter Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, SDR!
Arbetet bedrivs med avsikt att se till att hundar med extrem exteriör inte röner framgång i utställningsringen.
Svenska kennelklubben började år 2007 med att samla 200 domare, syftet var att diskutera kring ämnet, ” Domarens roll i främjandet av sunda hundar ”
Här diskuterade man kring vilka raser som var aktuella att uppmärksamma och förutom domarnas synpunkter kom även specialklubbar, rasklubbar, veterinärer, och folk som förde med försäkringastatistik. Förutom generella krav avseende andning, ögon, päls, hud, rörelser och mentalitet som omfattar alla hundraser, listades hela 47 raser ut som ansågs angelägna att uppmärksamma.
För vissa av raserna rubricerades situationen ”åtgärder krävs”, ”ökad uppmärksamhet” och ”föremål för observandum”
Under 2009 togs SDR- listan i bruk på allvar.
Alla samtliga domare som skulle döma de utsatta raserna på kommande utställningar fick dagarna innan utställning ett PM med informations och utvärderingsblankett som de uppmanades att fylla i efter sin bedömning.
Här var meningen att de skulle redovisa både positiva och negativa observationer.
I anvisningarna stod också att domarna skall väga in hälso och sundhetsaspekter i beslutet om en hund skulle tilldelas certifikatkvalitet, CK.
Både domare och utställningsarrangörer har varit till 99% positiva till SDR- listan.
Problemen med de utsatta raserna har nu lyfts fram och man har nu ett gemensamt språk för att tala om dem.
Man har också diskuterat kring listan och raser som kan tänkas dyka upp på listan inom snar framtid och hur man då lättast och smidigast möter eventuellt motstånd.
Några av raserna som idag finns på listan är mops, basset hound, engelsk bulldog, mastino napoletano, shar pei, chow chow, fransk bulldog och pekingese.
Arbetet har fått mycket uppmärksamhet, såväl positiv som negativa.

”- För vår del här i Sverige har en stor del av arbetet byggt på dialog och samstämmighet med rasklubbarna, berättar Göran Bodegård.
Det har varit en absolut förutsättning för projektet.
Detsamma gäller vår inställning till domarnas arbete.
Det finns ingen anledning för oss att dra åt tumskruvarna, forsätter Göran.
Hittills har förståelsen för och efterlevnaden av anvisningarna i SDR varit mycket god!
Projektet har varit framgångsrikt utan att vi har behövt ropa på regler och förbud.
I arbetsgruppen vill vi verkligen sträva efter att det förblir på det viset!
Vi kan också visa upp både intiativ och resultat för press och samhälle.

År 2012 hölls ännu en domarkonferens och där dök ännu fler raser upp på listan, inte som direkt är utsatta utan som man ska studera och se över för bästa möjliga resultat vad gäller hälsa och framgång.

”Det brakycefaliska syndromet”

”Att bedömma en hunds andning”

”Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar” Rörande exteriöra överdrifter hos rashundar.

Om SKK i samspel med de berörda rasklubbarna inte gör någonting, så vet jag inte vad jag heter.
Raserna har dragits till de extrema vad gäller utseende och vi har allt för länge suttit bredvid och kollat på medan ras för ras blir mer och mer olikt ”ursprunget”
Med detta inlägget vill jag inte bara skapa mer information kring vad som händer inom SKK utan också tacka dem!
Tacka dem för att dem gör det som en enskild människa aldrig hade klarat av och faktiskt slog slag i saken och tog tag i problematiken rörande de gällande raserna.
Tack för ert otroliga engagemang och tålamod och för det otroliga arbetet kring utsatta hundars välmående! Ni är guld värda! Tack!

20131023-110729.jpg